background
logotype

Historia koła

Koło Łowieckie „Dzik” w Giżycku powstało w 1959 roku z podziału Koła Łowieckiego nr 2 w Giżycku. Z inicjatywy Stanisława Stankunowicza, Walne Zgromadzenie Członków Koła nr 2 uchwaliło podział  Koła na dwa nowe o numerach 2 i 3. Pomysł ten uzyskał aprobatę Zarządu Wojewódzkiego PZŁ w Olsztynie. Nowoutworzone Koło nr 2, decyzją członków założycieli w 1959 roku przyjęło nazwę Koło Łowieckie „Dzik” w Giżycku, zaś nieco później Koło nr 3 nazwę „Kormoran” w Giżycku.

Do członków, założycieli Koła „Dzik” należeli Koledzy: Tadeusz Chwalibóg, Stanisław Dawidowski, Andrzej Bobkiewicz, Franciszek Szeszko, Edward Ottomański, Tadeusz Wiszowaty, Witold i Żelisław Suwik oraz Jan Czerwiński.

Pierwszym, długoletnim prezesem Koła był Edward Ottomański, a łowczym Stanisław Dawidowski. Prowadzono gospodarkę łowiecką na trzech obwodach: nr 109 – Jelenia Góra, nr 88 – Jagodne Wielkie i nr 59 – Pieczonki-Staświny. Łączna powierzchnia dzierżawionych obwodów wynosiła 22 tysiące hektarów.

Początkowo na obwodach tych występowała zarówno zwierzyna drobna i gruba. Sczególnie na obw. 59 stany zająca i dzikich kaczek były bardzo wysokie. W obwodzie nr 88 w pobliżu  wsi Paprotki i Marcinowa Wola występowały bardzo licznie cietrzewie. Obecnie jest to teren Rezerwatu „Bagna Nietlickie”.

W latach sześćdziesiątych ówczesny prezes Koła Edward Ottomański, doskonaląc swe umiejętności strzeleckie, reprezentował Koło jak i województwo olsztyńskie w wielu zawodach w strzelectwie myśliwskim, a na Mistrzostwach Polski zajął trzecie miejsce.

Po okresie stagnacji, nowy zarząd w składzie: Adam Zalewski – prezes, Andrzej Bobkiewicz – łowczy, Tadeusz Kobordo – skarbnik oraz Ryszard Pupiało – sekretarz, w połowie lat siedemdziesiątych podjął ogromny wysiłek poprawienia gospodarki łowieckiej w dzierżawionych przez Koło obwodach. Zbudowano 4 piwnice służące jako magazyn karmy, 4 brogo – paśniki oraz kilkanaście ambon myśliwskich. W tym samym okresie założono poletka żerowe z topinamburu. Wpłynęło to na poprawę stanów zwierzyny, szczególnie dzików. Nieco później na obwodach pojawił się też łoś i jeleń. W połowie lat osiemdziesiątych w Kole pozyskiwano: 3 jelenie, 5 łosi, 60 saren i 90 dzików. Zmniejszeniu natomiast uległ stan zwierzyny drobnej, szczególnie zająca i piżmaka oraz ptactwa wodnego.

Obecnie Koło prowadzi gospodarkę  łowiecką na obwodach: nr 130 – Jagodne Wielkie i nr 97 Pieczonki – Staświny o powierzchni 16 620 ha, w tym 2 710 ha lasów. Obecnie Koło dzierżawi 14,5 ha gruntów rolnych, na których uprawia się takie rośliny, jak: topinambur, kukurydza, kapusta pastewna czy mieszanki zbóż. Planowo i właściwie gospodaruje się populacją jelenia, sarny i dzika. Odbudowane też zostały stany łosia. Członkowie Koła doskonalą swoje umiejętności strzeleckie zajmując czołowe miejsca na zawodach okręgowych i regionalnych. Kolega Edward Ottomański junior od lat reprezentuje okręg suwalski w Mistrzostwach Polski. Koło jest współdzierżawcą strzelnicy myśliwskiej w Giżycku i współfinansuje jej funkcjonowanie.

2019  Koło Łowieckie "DZIK" w Giżycku