background
logotype

Obwody łowieckie

 

Obwód 97

posiada również tereny leśne i mimo ich niewielkiego udziału w całym obszarze, prowadzona jest tam skuteczna i racjonalna  gospodarka łowiecka. Już dziś obserwujemy jej efekty w łowiskach, coraz częściej można zauważyć zające, spotkać watahy dzików oraz bardzo liczne rudle saren.  Częstymi gośćmi naszych łowisk są także jelenie. Regulacja populacji drapieżników pozwoliła na stworzenie dogodnych warunków bytowych zająca i występującej w śladowych ilościach kuropatwy. Linie brzegowe jezior i liczne bagna stwarzają dobre warunki do polowań na ptactwo wodne oraz piżmaka, występującego dzisiaj już bardzo rzadko. Pracami gospodarczymi i organizacją łowiecką kieruje gospodarz obwodu, Podłowczy kol. Bartłomiej Chmielewski.

 

Obwód 130

przylega bezpośrednio od strony południowej do Rezerwatu Przyrody Bagna Nietlickie ( ochrona cietrzewia i żurawia). Takie położenie obwodu, oraz sprawna i przemyślana gospodarka łowiecka sprawiają, iż chętnie w łowiskach przebywają chmary jeleni, bardzo liczne watahy dzików oraz  niezliczona ilość saren. Tereny bagienne obwodu sprawiają, że co roku przylatują i gniazdują tam kaczki oraz gęsi.  Łowiska, szczególnie przyległe do terenu Rezerwatu często odwiedzają łosie, które można spotkać prawie każdego dnia. Pracami gospodarczymi i organizacją łowiecką kieruje gospodarz obwodu, Podłowczy kol. Jarosław Świdroń.

2019  Koło Łowieckie "DZIK" w Giżycku